Kayıt No 10
Haber Başlık Muğla İl Temsilciliğimiz Açıldı!
Özet

Active Image Saygıdeğer Muğla Halkı;

 

Ülkemiz topraklarının emperyalist çakal sürülerinin çizmeleri altında olduğu yıllarda, daha 17 yaşındayken, hiç tereddütsüz işgalci emperyalistlere karşı silaha sarılarak Aydın Cephesinde, Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşındaki yerini alan, bileğinin ve yüreğinin hakkına KÖYCEĞİZ KUVAYİMİLLİYE ASKERİ KOMUTANLIĞINA tayin edilen Hikmet KIVILCIMLI’nın öğrencileri olarak sizlere sesleniyoruz.

Tam Metin

Kıvılcımlı, bundan 87 yıl önce arkadaşları ile birlikte litoğrafyada (taş baskı) elle basıp dağıttığı MENTEŞE Gazetesi ile Muğla Halkını uyarıyor, bilinçlendiriyor ve işgalci emperyalist güçlere karşı Birinci Kurtuluş Savaşı saflarına çağırıyordu. İtalyanlarla işbirliği yapan ve onları Muğla’ya çağıran Mutasarrıf’ın karşısına çıkıyor, kurduğu “gençlik teşkilatı” ile O’nun halk düşmanı yüzünü teşhir ediyordu. O yıllarda sıtmanın mezarlığa çevirdiği köylerde, Marmaris yollarında Halkın çektiği acıları tâ yüreğinde duyuyordu.

Seksen yedi yıl sonra yurdumuz tekrar emperyalist işgal altında… 87 yıl önce Yunan maskeli, İtalyan çizmeli idiler. Şimdi ise yüzlerinde AB maskesi, ellerinde “Demokrasi”, “İnsan Hakları” bayrakları... 87 yıl önce Mutasarrıfları vardı, şimdi ise yerli uşakları; Parababaları ve din bezirgânları var. “Ben ülkemi pazarlamakla mükellefim” diyen VATAN SATICILARI var..

 

AB yolu Sevr’e çıkar

1920’de Osmanlı’ya dayattıkları Sevr Antlaşması ile ülkemizin ölüm fermanını imzalatmışlar, üzerinde yaşadığımız topraklarımızı gaspetmeyi amaçlamışlardı. Ancak tüm mazlum milletlere ilham kaynağı olan ve Dünyada ilk başarıya ulaşmış Ulusal Kurtuluş Savaşı olan Birinci Kuvayimilliye hareketi ile bu hevesleri kursaklarında kalmıştı…

Şimdi de kurdukları emperyalist birlikleri olan AB’ye almak için 1950’li yıllardan beri ülkemizden ödün üstüne ödün istemekteler. CIA tarafından hazırlanan yeni haritalarıyla ülkemizi üçe bölmenin hesaplarını yapmaktalar. Bizim yerli satılmışlarımız ise emperyalistlerin bu yeni Sevr planlarını bilinçli bir şekilde savunmaktalar. Son olarak, Kıbrıs’taki iki ulusun güya “birliğini” sağlamak istemekteler. Bunun için önce “Annan Planı”nı dayattılar, sonra da AB sürecinin bir parçası olarak Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’ne havaalanlarımızı ve limanlarımızı açmamızı istiyorlar.

ABD ve AB Emperyalistleri, Arap milletini, Latin Amerika’yı, Yugoslavya’yı, Irak’ı parça parça bölerken ve bölünmüşlüğü ısrarla savunurken, niçin Kıbrıs’ı birleştirmek istemektedir?

Çünkü amaçları Türkiye’nin Kıbrıs’taki siyasi varlığını ortadan kaldırıp, Rum Cumhuriyetine yamamaktır. Böylece şirket ve üsleriyle adaya yerleşerek (işgal ederek), bir yandan Güneyden Türkiye’yi kuşatıp, diğer yandan da Akdeniz’i bütünüyle kontrolleri altına almak istemektedirler.

Kıbrıs’ta kalıcı çözüm; gerek Türk Halkının, gerekse Rum Halkının yararına olacak tek çözüm; TAKSİM’dir. Yani Kıbrıs’ın Türk tarafı Türkiye’ye, Rum tarafı da Yunanistan’a bırakılmalıdır.

 

AB’yi savunanlar; ya gâfildir, ya hain!

AB emperyalistleri, içimize soktuğu “sivil örümcekler”i aracılığıyla, sanayimizi, tarımımızı, dilimizi, kültürümüzü, eğitimimizi; ekonomimizi-politikamızı doğrudan etkilemektedirler.

Günümüzde bazı gafiller “mutlu”, “demokratik” bir Türkiye için AB’den medet ummaktalar. İnsan Hakları ve Demokrasi adına AB’ye yamanmaya çalışmaktalar. Ancak farkında olmadan vatan satıcılarına hizmet etmektedirler.

AB emperyalistlerinin yeni SEVR planlarını, bilinçli bir şekilde savunan hainler de mevcuttur. Tıpkı Birinci Ulusal Kurtuluş mücadelesine karşı çıkan, emperyalistlerle işbirliği yapan Ali Kemaller gibi, ruhunu ABD ve AB emperyalistlerine satmış, ulusal değerlerden ve aydın namusundan yoksun yeni Ali Kemaller de vardır. Bunlar, 380 YTL. asgari ücretle ölüm-kalım savaşı veren milyonlarca işçi kardeşimize karşın, dolar/avro endeksli maaşlarını dahi AB ve ABD emperyalistlerinden almaktadırlar. Bir yandan, ekonomik kalkınma, insan hakları, demokrasi edebiyatıyla AB’ye girmenin propagandasını yaparken, diğer yandan emperyalistlerin Irak, Filistin, Lübnan Halklarına yaşattığı kan, gözyaşı, katliam ve yıkımlara sessiz kalırlar..

Önderimiz Hikmet Kıvılcımlı; adının “Ortak Pazar” olduğu yıllarda, bu birliğin emperyalist bir birlik olduğunu görmüş ve “ONLAR ORTAK, BİZ PAZAR” olacağız diyerek mücadele etmiştir.

Partimiz de Avrupa Birliği’nin emperyalist sırtlar yüzünü Halkımıza anlatmaya çalışmakta, Türkiye’yi en az üç parçaya bölmeden bu birliğe almayacaklarını savunmakta ve AB’ye karşı mücadele bayrağını yükseltmektedir. Emperyalistlerin yeni Sevr Planlarını kursaklarında bırakmak için Halkımızı İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞINA çağırmaktadır.

Birinci Kurtuluş Savaşında şehit düşen atalarımıza layık olmak için, yeni SEVR’lere izin vermemek için, vatan satıcılarına karşı mücadele etmek için; Halkımız, kurtuluş bayrağını yükseltmeli ve Kurtuluş Partisi’ne katılmalıdır.

Çünkü Kurtuluş Partisi, Kuvayimilliye gelenekli partidir. Türkiye Halklarının gerçek kurtuluşu olacak olan, ezen ve ezilenin olmadığı, özgür-mutlu bir yaşam sürdüğü Demokratik Halk İktidarını kuracak tek ve gerçek halk partisidir. 20/12/2006

 

Halkın Kurtuluş Partisi

          Muğla İl Örgütü

 

Muğla İl Temsilciliği: Kurşunlu Çıkmazı No: 21 MUĞLA
Tarih 2007/03/02
images mugla.jpg
Görüntüleme 1992
Halkın Kurtuluş Partisi | Arşiv Tarama